Usu Zukuri Sashimi

Thin sliced white fish with garlic ponzu sauce