Salmon Quartet Sashimi

Assortment of salmon sashimi, seared salmon , Loki Loki salmon, & spicy aioli salmon